פרויקט מתחם הדרייב-אין

תא/1/2540 - תכנית עיצוב ובינוי למתחם הצפוני של מרכז הירידים
יזמים: עיריית תל אביב יפויוני 2016

יולי 2015

מאי 2015
מבט מערבי

מבט מזרחי

מבט דרום מערבי

מבט צפון מזרחי

כתבות וכרונולוגיה:

06/03/2013    אולם הכדורסל

05/09/2012    מתחם הדרייב


2011    הוקרנו במקום סרטים ע"י אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב

2009    הופעל במקום מסלול ללימוד נהיגה

2005    נעשה ניסיון לפתוח מחדש את הדרייב-אין

2000    נסגר הדרייב-אין


1973    נפתח הדרייב-אין ב-11 במרץאולם הספורט החדש שיוקם במתחם