גינת דובנוב
פארק משפחת דן
בתרומת לזלי דן, קנדה
הוקם באמצעות קרן תל אביב לפיתוח בסיוע קק"ל קנדה
תשנ"ט 1998