בית ספר - מתחם השוק הסיטונאי

תכנון: אליקים אדריכלים


בית הספר (מימין) ומבני המגורים, אוקטובר 2017
הכניסה לבית הספר מרחוב החשמונאים