פרויקט כיכר גבעון

אתר אחוזות החוף
אדריכלות החניון: קולקר קולקר אפשטיין
אדריכלות הכיכר:  ת.מ.א תכנון מרחב אורבני

הפרויקט כולל:

·        הקמת חניון תת-קרקעי

·        הקמת כיכר עירונית שתשלב בריכת ערפל, בריכה ביולוגית, עמודי  תאורה ייחודיים, ריצוף טראצו, ועוד

·        היפוך של המסחר אל פנים הכיכר

·        שיפוץ בניינים קיימים

·        מתן זכויות בניה עד לגובה של 7 קומות, כפי שמאפשרת תב"ע 2465 א`

·        השלמת ביצוע רחובות עוטפים למתחם גבעון אוגוסט 2016


כאן תיבנה כיכר ייחודית שמתחתיה חניון תת קרקעי

הקמת כיכר וחניון תת קרקעי, "מתחם גבעון"

הדמיית כיכר גבעון והכניסה לחניוןחזית אחד המבנים הפונים לכיכר
דצמבר 2016אפריל 2016
מאי 2015מבט מהחניון, מאי 2015
ספטמבר 2014

אפריל 2012

אוקטובר 2011