פרויקטים במתחם הדואראפריל 2015פרויקט בין הרחובות אבן חדלון וליענר שלמה


פרויקט בן שטח 5יניב פרדו אדריכליםפרויקט הדואר 8יניב פרדו אדריכלים
מאי 2018

אפריל 2015
עידכוני בניה, אוקטובר 2012:


עידכוני בניה, אפריל 2012:פינה לכיוון רחוב הדואר
בן שטח פינת הדואר

חזית לרחוב בן שטח והדואר

חזית אחורית של פרויקט בן שטח 6-8

חזית אחורית של פרויקט בן שטח 6-8

חזית אחורית של פרויקט בן שטח 6-8