תוואי המסילה / ציר המסילה

ראו גם - מתחם המסילה


אפריל 2019
מבט לכיוון דרום-מערב | אוגוסט 2018

מבט לכיוון צפון מזרח | יולי 2018נובמבר 2017אוקטובר 2017
אוגוסט 2017, מבט לכיוון צפון מזרח

מבט לכיוון דרום מערב