תוואי המסילה / ציר המסילה
ראו גם - מתחם המסילהכתבות:
אוקטובר 2017
אוגוסט 2017, מבט לכיוון צפון מזרח

מבט לכיוון דרום מערב