תוואי המסילה / ציר המסילה

ראו גם - מתחם המסילה


נובמבר 2017אוקטובר 2017
אוגוסט 2017, מבט לכיוון צפון מזרח

מבט לכיוון דרום מערב