פרויקט NOF מגדלים

אדריכלות: יסקי מור סיון
ראה גם: SKYTOWERכתבות:

29/07/2012      מכירת משרדים
10/04/2012      מגדל בלב ת"א