פרויקט תאומי רובינשטיין

כתובת: יצחק שדה 6א, 6, 4
תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים