פרויקט תאומי רובינשטיין

פרויקט TOU-TOWERS
כתובת: יצחק שדה 6א, 6, 4
תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים