גינת השרון (גן החשמל)

תיכנון מחדש כגן מעל חניון: סטודיו אדריכלות נוף
שטח: כ-4.5 דונם


כרונולוגיה:

2003    תיכנון מחדש כגן מעל חניון ע"י "סטודיו אדריכלות נוף"

1925     ניטעה ע"י מחלקת הנטיעות של עיריית ת"א

מבט בכיוון רחוב ברזילי