כיכר הסוכנות / מגדל השעון יפו
כיכר השעוןמגדל השעון יפו, מאי 2015אפריל 2019

דצמבר 2018