פרויקט מתחם הסוללים / איווקו

מתחם איווקו ביצרון - תב"ע: תא/מק/3900
המתחם כולל 2 מגדלי משרדים ו-2 מגדלי מגורים
שטח המתחם: כ-24 דונים
גבולות המתחם: מצפון: דרך השלום, מדרום: רחוב תובל, ממערב: רחוב הסוללים, ממזרח: שדרות ההשכלה
יזמים: כלכלית ירושלים
אדריכלות: יסקי מור סיון


אוקטובר 2017