מתחם התחנה - לפני השיפוץ 
מתחם התחנה 2004 - לפני השיפוץ
 
 

תחנת הרכבת
 חנות המפעל ווילה וילנד

 הנוף הנשקף מבית החרושת לכיוון צפון

 טרמינל הסחורות ותחנת הרכבת( מימין)
 

2011

 

 תחנת הרכבת, הפינה הצפון-מערבית

 

 

 תקרת המבנה של תחנת הרכבת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית החרושת