פרויקט שכונת פארק החורשות

תא/מח/4000
יזמים: קבוצת אקרו
שטח הפרויקט: כ- 28 דונם
גבולות המתחם: ממזרח: רחוב הרצל, מצפון: רחוב התחיה, מדרום: סגל צבי הרמן, ממערב: רחוב היתד
הפרויקט כולל: 650 יח"ד, 5000 מ"ר מסחר, בית ספר יסודיכתבות:


01/08/2015    5 שכונות ענק

01/10/2013    הופקדה התכנית

03/07/2012    כתבה
24/06/2012    670 יח"ד יוקמו

01/09/2011    מכירת המתחם

15/09/2009    רכישת המתחם
רחוב הרצל פינת התחיה