המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (בית חולים איכילוב)

משמאל: מגדל האישפוז ע"ש תד אריסון (תכנון: לרמן אדריכלים)
מימין: מרכז הלב ע"ש סמי עופר (תכנון: שרון אדריכלים, רני זיס אדריכלים)מאי 2015