פרויקט מגדל מגורי צוות רפואי - איכילוב

תכנון:  מנספלד קהת אדריכלים
שם הפרויקט: I-LIVE


יולי 2016