כיכר השעות היפות - מתחם עסקים ומלונאות מנשיה

תכנון: א.ניב - א.שוורץ אדריכלים


חזית מזרחית - מבט מרחוב המרד


עלייה לכיכר מכיוון רחוב המרדכתבות:


06/09/2010    הכיכר


מבט מהכיכר לכיוון דרום מזרח