קיוסקים בתל אביב
הקיוסק בלילנבלום, מאי 2016כתבות:
הקיוסק ברוטשילד פינת הרצל

הקיוסק ברוטשילד פינת אלנבי