קיוסקים בתל אביב




הקיוסק בלילנבלום, מאי 2016



כתבות:




הקיוסק ברוטשילד פינת הרצל

הקיוסק ברוטשילד פינת אלנבי