פרויקטים חדשים בשכונת כוכב הצפון


פרויקטים חדשים בשכונת כוכב הצפון:
פרויקט הרחבת רח' לוי אשכול
מרח' ש"י עגנון עד רח' רוקח
אדריכלות: גילר לדרמן אדריכלים בע"מ
קבלן מבצע: מלרג הנדסה וקבלנות בע"מפרויקטים שהושלמו: