פרויקטים חדשים בשכונת כוכב הצפון


פרויקטים חדשים בשכונת כוכב הצפון:
פרויקט הרחבת רח' לוי אשכול
מרח' ש"י עגנון עד רח' רוקח
אדריכלות: גילר לדרמן אדריכלים בע"מ
קבלן מבצע: מלרג הנדסה וקבלנות בע"מפרויקטים שהושלמו:

כתבות:


22/07/2018    כתבה


20/06/2016    5 ח' - מכירה

10/02/2015    כתבה

24/10/2014    כתבה
01/10/2014    מכרז