פרויקט בית ספר יסודי בשכונת כוכב הצפון

תכנון: אוורבוך הלוי אדריכלים
אדריכל נוף: עומר ינוביץ'
קבלן: שיתופית חברה לבניה
פרטים נוספים - אתר העירייהשלט הפרויקט, מרץ 2015
כרונולוגיה וכתבות:

09.2015         תאריך יעד לפתיחת בית הספר (מבוסס על אתר העירייה)

17.09.2013    התקיימה ישיבה בהשתתפות מנכ"ל העירייה ונציגי ועד השכונה ופעילים
מרץ 2015