פרויקט שידרוג בית גיבור / בית גאון

תוספת קומות, שינוי מעטפת, שינוי יעוד, שינוי קומת הקרקע
תכנון: אדריכל דניאל ליבסקינד | יגאל לוי אדריכלים
אדריכל מקורי של בית גיבור: אדריכל אמנון שוורץ


תרשים המתחם