מרינה תל אביב
נובמבר 2018

יוני 2016

המרינה של תל אביב, מבט מגן העצמאות, אפריל 2015