נמל תל אביב ויריד המזרח
יולי 2018

נמל תל אביב, יולי 2017


פרויקט "יריד המזרח"תל אביב - נמל תל אביב - מטיילים עם הרכבת
יולי 2018

פברואר 2018

מאי 2017

מרץ 2019מאי 2015

אפריל 2014מתחם המתקנים החדש באזור שפך הירקון

הטיילת החדשה בשפך הירקון

אחד מבנייני WIX, ינואר 2018