נמל תל אביב ויריד המזרח




נמל תל אביב, יולי 2017






פרויקט "יריד המזרח"







תל אביב - נמל תל אביב - מטיילים עם הרכבת




מאי 2017



מאי 2015

אפריל 2014



מתחם המתקנים החדש באזור שפך הירקון

הטיילת החדשה בשפך הירקון