תחרות לתכנון חצי האי הירקוני 2014

המשרדים המוזמנים:
1. רוזנפלד-ארנס אדריכלים (ההצעה הזוכה)
2. סנאן עבד אל-קאדר אדריכלים
3. משה צור אדריכלים
4. וינשטיין ועדיה אדריכלים
5. "החדר"  אדריכלים
6. מן-שנער אדריכלים


ההצעה הזוכה. 
ההדמיה: רוזנפלד ארנס אדריכלים בע''מ 
בשיתוף אדריכל מיכאל וולמה ואן דר מולן

כתבות:

13/09/2014    נמל ת"א