פרויקט הרחבת נמל תל אביב

יזמים: חברת אוצר מפעלי ים

כתבות:

16/06/2013    תכנית חומש