פרויקט יריד המזרח

אדריכל מקורי: אריה אלחנני
עיריית תל אביב וחברת אתרים מחדשות את מתחם "יריד המזרח"
אדריכל: אליקים אדריכלים
קונסטרוקציה: אריה שטרן
תברואה: סניט מהנדסים ויועצים
חשמל: טיקטין חשמל
דרכים: הראל מהנדסים אזרחיים
תנועה: מ.ת.נ מערכות תעבורה
הסדרי תנועה: עפר רוכוולד
עריכת מפרטים: ש.מ.מ. מהנדסים יועצים
ניהול תאום ופיקוח: לודן תשתיות ובינוי
קבלן מבצע: מגנזי תשתיות ובינוי
מודל יריד המזרח המקורי
כתבות: