שכונת נווה שרת
מרץ 2016כתבות:

תכנית אב לשכונה - HQ אדריכלים ואדר' נילי פוך