פרויקט פינוי בינוי - מתחם אח"י דקר

תכנון: טיטו אדריכלים
יזמים: חברת פי.ביהדמיית הפרויקט - תכנון: טיטו אדריכליםכתבות:

08/02/2021    אושרה תכנית פינוי בינוי גדולה ברחוב אח"י דקר