פרויקט פינוי בינוי - מתחם אח"י דקר

תכנון: טיטו אדריכלים
יזמים: חברת פי.ביהדמיית הפרויקט - תכנון: טיטו אדריכליםכתבות: