מוזיאון תל אביב לאמנות - האגף החדש

האגף החדש - הבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר | אתר המוזיאון
אדריכל: פרסטון סקוט כהן | אדריכל ישראלי: עמית נמליך


האגף החדש - חזית מרכזית והכניסה הראשית למבנה


חזית המוזיאון לכיוון גינת דובנוב

חזית המוזיאון הפונה לגן הפסלים

חזית המוזיאון הפונה לרחוב ברקוביץ

חזית המוזיאון הפונה לרחוב ברקוביץ

הכניסה למוזיאון

חזית המוזיאון הפונה לגן הפסלים ולבניין המרכזי

מבט כללי על האגף החדש והסביבה

האגף החדש - קופות ושמירת חפצים

הבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר הוקם בנדיבות ידידי המוזיאון

רחבת הכניסה וחנות המוזיאון

חנות המוזיאון

ספרייה לאמנות ע"ש מאיר אריסון - תרומת הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון


חלל כניסה מאזור החיבור לבניין המרכזיקומה 02 - גלריות קרן משפחת דינה רפאל רקאנטי - אמנות ישראלית


גלריה רב תכליתית ע"ש לילי ויואל משה אלשטיין
אלמנט פתח כניסת האור הטבעי  מ"מפל האור"

עבודה של מיכל רובנר מוקרנת על קיר בטון במבואה ע"ש ברוס ורות רפפורטרחבת הכניסה למוזיאוןTel Aviv Museum of art
Herta & Paul Amir Buildingמפל האור - Lightfall
מפל האור, מבט מהמפלס התחתון


ירידה למבואה ע"ש ברוס ורות רפפורט
ואודיטוריום ז'נט ויהודה אסיא
נובמבר 2015