מגדל קרדן 1

מיקום: מנחם בגין 154, המע"ר הצפוני
תכנון: לאה רובננקו אדריכלים