פרויקט מגדלי הצעירים - מגדלי ארלוזורוב

יזמים: קבוצת חג'ג' | אור סיטי נדל"ן
תכנון: יסקי-מור-סיון אדריכלים

כתבות:

13/07/2016    מועד איכלוס צפוי

09/08/2013    כתבה

אפריל 2019

יוני 2018
יוני 2017


יולי 2017 (הפרויקט מימין: מגדל H TOWER)מאי 2015התקדמות הבניה, יולי 2012