שכונת הצפון הישןכתבות:
שדרות נורדאו פינת סוקולובהצפון הישן