פרויקט פארק צמרת (שכונת צמרות איילון)

תכנון השכונה: ישר אדריכלים
שטח השכונה: 133 דונם
פארק צמרת - מבט מגרש ההלכה, יולי 2015תכנית שכונת פארק צמרת (התכנית מוצפנת)
1750 דירות, מרכז מסחרי ובית ספר
הוכן ע"י ישר אדריכלים עבור עיריית תל אביב, 2005
 

המבנים בפארק צמרת | רחוב ניסים אלוני


 אביב בצמרת
ניסים אלוני 16

Yoo1
ניסים אלוני 19
 NAM
ניסים אלוני 12
Yoo2
ניסים אלוני 21

 מרכז מסחרי
ניסים אלוני 10
מנהטן
ניסים אלוני 17

 בית ספר
 גן ילדים
ניסים אלוני 8

 W Boutique
ניסים אלוני 7
 W
ניסים אלוני 6
 ב.ס.ר 1
ניסים אלוני 5

W Prime
ניסים אלוני 4

 ב.ס.ר 2
ניסים אלוני 3

 רום
ניסים אלוני 2
 ONE
ניסים אלוני 1
מגדל אביב בצמרת, חזית מערבית

מגדל מנהטן, חזית צפונית ומזרחית

מגדל מנהטן, חזית מזרחית ודרומית

מגדל NAM, חזית מערבית

מגדל NAM, חזית דרומית

מגדל ONE - חזית מזרחית

מגדל ONE - חזית דרומית

מגדל ONE - חזית צפונית

מגדל W - גינת הפרויקט


מגדל W, חזית צפונית ומערבית

רחבת הכניסה למגדל YOO


מגדלי YOOפארק צמרת, מבט מפארק הירקון, יוני 2015


כתבות:


28/12/2015    דירה בכ-15 מ' 
30/11/2015    4 ח' - השכרה
24/06/2015    עסקת רכישה | +
18/05/2015    שיפוץ דירה
17/02/2015    המגדל האחרון
15/01/2015    בית הספר | +
06/01/2015    המגדל האחרון

10/06/2014    המגרש האחרון

30/12/2013    דירה - שכירות
29/08/2013    פנהאוז ב-13 מ'
כרונולוגיה:

2016    החלה בניית מגדל רום
2015    החל שיווק פרויקט רום תל אביב
2011    החלה בניית המגדלים ב.ס.ר בצמרת 1+2
2010    אוכלס מגדל W
2010    אוכלס מגדל מנהטן
2010    אוכלס מגדל אביב בצמרת
2010    אוכלס מגדל NAM

2009    אוכלס בניין ONE
2009    אוכלס בניין Yoo2
2008    אוכלס בניין Yoo1
2007    החלה בניית מגדל W
2006    החלה בניית מגדל NAM
2006    החלה בניית מגדל ONE
2006    החלה בניית מגדל אביב בצמרת
2005    החלה בניית מגדל מנהטן
2004    החלה בניית פרוייקט Yoo
2002    אושרה תכנית הבניה של המתחם

1993    קבוצת חבס רכשה קרקעות במתחם
ש' ה-90    פינוי-פיצוי בגבעת עמל ב'

1948    המבנים שננטשו אוכלסו ע"י יהודים ושם השכונה שונה לגבעת עמל ב'
1948    ננטש הכפר הערבי ג'מאסין אל ע'רבי

מאי 2015

יולי 2014פארק צמרת, דצמבר 2011

עבודות פיתוח סופי בפרויקט דרום בבלי 1750א' - צמרות אלון
מנהלת הפרוייקט ניהול תאום ופיקוח: יהל מהנדסים ייזום פרוייקטים בע|מ
מתאם פרויקט: החברה למשק וכלכלה באמצעות ד.א.ל הנדסה בע"מ
אדריכל נוף" ת.מ.א - תכנון מרחב אורבני
קונסטרוקציה: יעקב שפרן
קבלן מבצע: ערן י.ד בע"מ

עבודות תשתית, דצמבר 2011

עיריית תל אביב יפו מבצעת שביל אופניים בדרך נמיר
בין רח' הרב גורן לרח' בוסקוביץ'
סיום מתוכנן: אפריל 2012
ניהול פרויקט: יהל מהנדסים ייזום פרויקטים בע"מ

פרוייקט הקמת קיר תומך אקוסטי, עבודות תשתית ופיתוח
אדריכלות נוף ופיתוח: אדר' ליטל סמוק פביאן | תמא - תכנון מרחב אורבני
מתכנן תאורה: יוסי לנדן " יולן חברה להנדסה
קונסטרוקציה: יעקב שפרן
קבלן מבצע: קדר משה עבודות עפר ופיתוח | אדר (קו) הנדסהעיריית תל אביב יפו, מינהל בת"ש, אגף מבני ציבור, מינהל החינוך
הקמת גן ילדים תלת כיתתי ברח' ניסים אלוני 8יולי 2015