מרכז מסחרי פארק צמרת - G צמרת

תכנון: רמי וימר אדריכלים בשיתוף בר אוריין אדריכלים
יזמים: גזית גלוב


חזית דרומית, מאי 2015

חזית צפונית

חזית מזרחיתפברואר 2019כתבות:

03/04/2005    רכישת הקרקע

G צמרת, חזית צפונית

G צמרת, חזית מערבית

G צמרת, חזית דרומית