פרויקט W-Prime

פרויקט W  פריים | אתר הפרויקט
אדריכל: ישר אדריכלים
יזמים: קנדה-ישראל, אלקטרה השקעות
ניהול ופיקוח: וקסמן גוברין גבע
קונסטרוקציה: י.דוד מהנדסים
אדריכל פנים: Cappellini | אדר' פנים ישראלית: מיכל האןמאי 2015

שלט הפרויקט, יולי 2014מאי 2015


אפריל 2015, מבט מאיילוןיולי 2014מגרש פרויקט W PRIME