כיכר רבין (לשעבר כיכר מלכי ישראל)

תכנון מקורי:  אברהם יסקי ושמעון פובזנר

משתתפים בתחרות מוזמנים לחידוש פניה של כיכר רבין (2016):
1. חיוטין אדריכלים  
2. מייזליץ כסיף אדריכלים
3. אפרת-קובלסקי אדריכלים
4. גורארי-אלפסי אדריכלים
5. באה אדריכלים
6. ת.מ.א אדריכלות נוף
7. בתיה מלול סבירסקי אדריכלים

כרונולוגיה וכתבות:
2010    שופצה הכיכר


16/12/2005    כיכר רבין


2001    החלו דיונים בהצעה להקמת חניון תת קרקעי

04/11/1995    נרצח ראש הממשלה יצחק רבין

1975    הוצב בכיכר פסל השואה והתקומה של יגאל תומרקין

1957    זכה האדריכל מנחם כהן בתחרות לתכנון בניין העירייה

1947    נערכה התחרות הראשונה על תכנון הכיכר

פרטים נוספים: ויקיפדיה


יולי 2018מאי 2017אוקטובר 2015

מאוורר, יולי 2012