מגדל עומר - מגדל קוביות פלסטיק בכיכר רבין

לזכר עומר סייג


ינואר 2018


מגדל עומר - יחד שוברים שיאים