תחנת הכוח רידינג

שנת הקמה: 1938
תכנון רדינג א': האדריכלים רוזנהק ושטרן 


אפריל 2019

ינואר 2015