פרויקט קירוי איילון

תכנון: לרמן אדריכלים
יו"ר ועדת ההיגוי לפרויקט קירוי נתיבי איילון: איתי פנקס

כתבות:


27/07/2015    כתבה
02/02/2015    כתבה


28/07/2013    כתבה
בדיקת היתכנות לקירוי נתיבי איילון - פרחי צפריר אדריכלים
בדיקת היתכנות רב תחומית לפרויקט קירוי נתיבי האיילון בתחום תל-אביב.
שטח התוכנית: כ-2 ק"מ לאורך נתיבי איילון
לקוח: חברת ענבל
פרטים נוספים: פרחי צפריר אדריכליםמאי 2015פרויקטים רלוונטים: