פסלים במרחב הציבורי בתל אביב
פיסול קבוע:
כתבות:

01/07/2019    כתבה