פרויקט קמפוס סמינר הקיבוצים

תכנון: קימל אשכולות אדריכלים, מורן פלמוני אדריכלים

כתבות:

16/02/2015    כתבה