מרכז סוזן דלאל / דלל

אדריכלי השימור: אלישע רובין אדריכלים
אדריכל נוף: שלמה אהרונסון


יולי 2018כרונולוגיה וכתבות:1989    הוקם מרכז סוזן דלאל

1908    הוקמו בית הספר לבנים ובית הספר לבנות ע"י יוסף אליהו שלושיולי 2018יולי 2018
פרויקט הרחבת מרכז סוזן דלאל

יולי 2018יולי 2018מאי 2017