מרכז סוזן דלאל

אדריכלי השימור: אלישע רובין אדריכלים
אדריכל נוף: שלמה אהרונסון


כרונולוגיה וכתבות:


1989    הוקם מרכז סוזן דלאל

1908    הוקמו בית הספר לבנים ובית הספר לבנות ע"י יוסף אליהו שלוש