מרכז סוזן דלאל / דלל

אדריכלי השימור: אלישע רובין אדריכלים
אדריכל נוף: שלמה אהרונסון


כרונולוגיה וכתבות:1989    הוקם מרכז סוזן דלאל

1908    הוקמו בית הספר לבנים ובית הספר לבנות ע"י יוסף אליהו שלוש
פרויקט הרחבת מרכ סוזן דלאל

מאי 2017