פרויקט מתחם תל אביב 2000

פרויקט TLV LOOP
תא / 2000א
תכנון:   מנספלד קהת 
תכנית הבינוי במתחם תל אביב 2000
תכנית והדמיה: מנספלד קהת 


תחרות מתחם תל אביב 2000
התקיימה בשנת 2006
יזמי התחרות: ממ"י ועיריית תל אביב
שלב א' - השתתפו 6 משרדים
שלב ב' -  השתתפו המשרדים הבאים:
- אדם מזור ואלי פירשט
- ז'אן פול ויגיה
מנספלד קהת - הזוכים בתחרותכתבות:

10/11/2016    אושרה התכנית

11/06/2012    כתבה

30/07/2006    דאון טאון חדש