פרויקט שבילי אופניים בתל אביב
שביל אופניים רחוב דניאל, יוני 2020

שביל אופניים בנחלת בנימין, יוני 2020