פרויקט התחנה המרכזית החדשה

שטח המגרש: כ-44 דונם
שטח בנוי: כ-230000 מ"ר
אדריכלי המבנה: רם כרמי בשיתוף  צבי קומט ויעל רוטשילד ובהמשך גם מוטי בודק

אתר קניון התחנה המרכזית החדשה בתל אביב: http://www.canyon-telaviv.co.il/ [האתר אינו פעיל]


תכנון: דימטירי מזו אדריכליםשרשרת אנושית סביב התחנה המרכזית, 01/09/2011
כרונולוגיה וכתבות

29/09/2020    כתבה

11/11/2019    כתבה

09/10/2018    כתבה
10/05/2018    כתבה


06/04/2015    נצבא ועמוס לוזון בקרב על רכישת התחנה המרכזית


20/09/2013    כישלון מהדהד: 20 שנה לתחנה המרכזית בת"א עדיין מחכה


01/09/2011    שרשרת אנושית סביב התחנה המרכזית

2009    חברת נצבא רכשה 48% ממניות התחנה המרכזית החדשה בתל אביב

2002    נפתח מפלס חדש - שביעי

1993    התחנה המרכזית החדשה נפתחת לקהל הרחב

1983    חודשה בניית הפרויקט שנרכש ע"י מרדכי יונה בשותפות הקואופרטיבים אגד ודן

1976    הושלמה בניית השלד אך הופסקה בניית המשך הפרויקט

1967    החלה בניית המבנה

1963    הועלה הרעיון להקמת התחנה ע"י הקבלן התל אביבי אריה פילץ