פרויקטים חדשים בקמפוס אוניברסיטת תל אביבפרויקט תוספת לבנין טרובוביץ בפקולטה למשפטיםפרויקט מרכז מבקרים ע"ש נזריאןפרויקט הרחבת בניין הפקולטה לניהולהבניין ע"ש פוראן ויצחק פרביס נזריאן - מרכז מבקרים

תכנון: יורם אלדןהרחבת בניין הסנאט, מאי 2015

הרחבת בניין הסנאט, אוקטובר 2014