בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאליכרונולוגיה וכתבות:

2019    הוכרזה תחרות פתוחה לתכנון בית הספר לאדריכלות