פרויקט בניין צ'ק פוינט - בניין הפקולדה למדעי המחשב והיחידה לנוער שוחר מדע

תכנון: קימל אשכולות אדריכלים (מקום ראשון בתחרות מוזמנים)
הדמיות: קימל אשכולות אדריכלים


כתבות:

משרדים נוספים שהשתתפו בתחרות:

1. גבי שורץ - שורץ בסנוסוף אדריכלים
2. מושלי אלדר אדריכלים

ספטמבר 2017