פארק אדית וולפסון, העיר הלבנה
נובמבר 2015
יוני 2015 | תכנון: דני קרוון
יוני 2015