מרכז שוסטר - תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי

תא/עא(6א) 1722
מיקום: שכונת רמת אביב ג'
תכנון: בר אוריין אדריכלים
תכנון נוף: סטודיו אורבנוף