תא/2355 - פרויקט מתחם נחושתן / מגדל נווה צדק

תכנון: גבאי אדריכלים
שטח התכנית: 5.72 דונם
גובה המגדל: 44 קומות, 147 מטר
שטח קומה: כ-850 מ"ר
גמר בניה: 2007


כתבות:

09/01/2014    עסקת השכרה

02/03/2006    תאונת עבודהנובמבר 2015